Dla studentów początkujących (A1):
Na tej stronie znajdziecie materiały przydatne dla Was, a mianowicie:
  • plan każdego rozdziału w postaci mapy mózgu, te same plany wiszą u nas w klasie
  • videa oraz dodatkowe materiały wykorzystywane przeze mnie na zajęciach
  • nasze notatki z zajęć: słownictwo znajduje się na specjalnej stronie Apuntes de las clases.
Te materiały mają służyć szczególnie osobom nieobecnym na zajęciach, ale także wszystkim, którzy chcą coś z nich powtórzyć.Para estudiantes del nivel A2.
En esta página tenéis:
  • mapa de cerebro que representa el plan de cada unidad
  • vídeos y otro material que yo uso en clase
  • nuestros apuntes de clase, el vocabulario está en una página especialApuntes de las clases.
Estos materiales pueden servir sobre todo a los ausentes pero también a todos los que quieran repasar.